Bilag til punktet indkomne forslag generalforsamling 17